Jakie są rodzaje tablic rejestracyjnych?

Zwróciliście uwagę na różne kolory tablic rejestracyjnych? Czy rejestrując auto po raz pierwszy lub przerejestrowując używane, spotkaliście się z propozycją innego rodzaju tablicy rejestracyjnej niż standardowy? W dzisiejszym wpisie przybliżymy najczęstsze rodzaje tablic rejestracyjnych oraz ich znaczenie.

Kolorowe tablice rejestracyjne

Nie jest tajemnicą, że o rodzaju tablicy rejestracyjnej najczęściej decyduje jej kolor. Standardowe są białe, ale i na drogach spotkanie inne ubarwienia. Wyróżniamy:

– Czarne tablice rejestracyjne – Rodzaj tablicy charakterystyczny dla wiekowych modeli aut. Konieczna wymiana z nowym właścicielem na standardowe – białe.
– Czerwone tablice rejestracyjne – Tymczasowe tablice wydawane na czas przerejestrowania wyżej omówionego rodzaju, w oczekiwaniu na białe. Podobne tablice możecie otrzymać tymczasowo przy przerejestrowaniu auta kupionego za granicą.
– Niebieskie tablice rejestracyjne – Charakteryzują auta dyplomatów.
– Zielone tablice rejestracyjne – Dedykowane elektrycznym autom. Tablice upoważniają posiadaczy do dodatkowych przywilejów jak darmowy parking w strefach płatnego parkowania.

Czasowe tablice rejestracyjne

Tu wyróżniamy tylko dwa rodzaje:
– Tymczasowe tablice rejestracyjne – Tablice przyznawane na czas przerejestrowania auta (lub zarejestrowania po raz pierwszy) do czasu wydania pełnoprawnych tablic. Spokojnie możecie jeździć na tymczasowych tablicach.
– Pełnoprawne tablice rejestracyjne – Tu chyba nie ma co rozwodzić się. Tablice, na których możecie przemierzać świat autem.
– Zmniejszona tablice rejestracyjne – Tablice o mniejszych wymiarach niż standardowe. Wydawane przy zakupie aut z USA.
– Indywidualne tablice rejestracyjne – Tablice, w których możemy ułożyć ciąg dowolnych liter od 3 do 5 znaków. Wydawane wyłącznie za zgodą urzędu.