Płyn hamulcowy a konieczność jego wymiany

Gdy mowa o bezpieczeństwie na drodze płyn hamulcowy jest bodaj najważniejszym rodzajem płynu eksploatacyjnego w samochodzie. Nawet świeżo wyremontowany układ hamulcowy może nie działać prawidłowo, jeżeli nie zwrócimy uwagi na znajdującą się w instalacji ciecz. Chociaż rola płynu hamulcowego w samochodzie jest dosyć oczywista, to nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak działa ów fluid i kiedy należy zastanawiać się nad jego wymianą.

Jak działa płyn hamulcowy?

Hydrauliczny system hamowania jest względnie prostym, a przez to niezawodnym układem. Wciśnięcie pedału powoduje wepchnięcie nieściśliwej cieczy do tłoków, które, poruszając się, prowadzą do zaciśnięcia klocków hamulcowych na kołach. Ze względu na swoją funkcję, płyn hamulcowy musi charakteryzować się nieściśliwością – dzięki czemu dobrze przenosi ciśnienie wywierane na pedał – niską lepkością – co umożliwia skuteczne działanie w niskich i wysokich temperaturach – oraz chronić przed korozją – aby nie doprowadził do uszkodzenia elementów układu.

Co wpływa na zużycie płynu hamulcowego?

Jak każda ciecz eksploatacyjna, tak samo płyn hamulcowy ulega zużyciu. Należy pamiętać, że w tym przypadku utrata wyżej wymienionych właściwości nie zawsze wiążę się ze zmniejszeniem ilości płynu w zbiorniku. Oczywiście w przypadku ubytku płynu hamulcowego, oprócz uzupełnienia zapasu, należy także ustalić przyczynę jego zniknięcia. Mniejsza ilość cieczy w instalacji prowadzi do spadku ciśnienia, a co za tym idzie osłabienia siły, z jaką tłoki poruszają zaciskami, co wydłuża drogę hamowania.
Ze względu na swój skład płyn hamulcowy ma właściwości higroskopijne, czyli łatwo absorbuje wilgoć z otoczenia. Obecność wody zmniejsza temperaturę wrzenia płynu hamulcowego, co prowadzi do niepożądanego powstawania pary wewnątrz instalacji podczas dłuższego hamowania. Para wodna, ze względu na swoją gęstość, znacznie gorzej przekazuje ciśnienie, przez co zmniejsza wydolność hamulców. Woda przyczynia się także do powstawania korozji, a w niskich temperaturach może zamarznąć wewnątrz przewodów i doprowadzić do niewydolności lub uszkodzenia całej instalacji.

Jak poznać, kiedy trzeba wymienić płyn hamulcowy?

Niezależnie od stanu pojazdu oraz instalacji, płyn powinno wymieniać się maksymalnie co dwa lub trzy lata i przy tej okazji dokonać inspekcji całego układu. W przypadku zakupu używanego auta należy od razu skontrolować instalację hamulcową.
O potrzebie wymiany płynu świadczy wydłużona droga hamowania nawet w sytuacji, gdy w zbiorniku znajduje się wystarczająco dużo cieczy – może to świadczyć o zawilgoceniu płynu lub uszkodzeniu pompy hamulcowej. Kolejnym sygnałem do wizyty w warsztacie jest korozja elementów układu hamulcowego, która może się pojawić wraz z wodą obecną w płynie.